פרק המבוא יסקור את הטכנולוגיה בהיבט של מים. נבין את ההתפתחות של הטכנולוגיה בכלל ותפקידה לסייע לאדם לשפר את חייו, ונראה איך הדברים נעשים בנושא המים כדוגמה.

מפרק זה נצא למסכות להכיר את הטכנולגויות השונות של הטיפול במים כמו שאיבה, בפרקי האנטילית האנליטית, בהתפלה, ובפרקי השבת הקולחין או מניעת הדליפות. נראה איך הטכנולויה מתפתחת ומה הן השלכותיה, החיוביות והשליליות על האדם והסביבה.

בפרק החשוב הבא אנו עוסקים במים בשימוש האדם
ובמערכות שמביאות את המים אלינו ומנקזות את שפכי הביוב לאחר השימוש
נכיר אתה המערכות הביתיות והעירוניות, ומערכת המים בירושלים תשמש כדוגמה.

הקורס עוסק במערכת המים בחיפה, ומתמקד בשני מרכיבים ייחודיים של המערכת: (1) אתגר אספקת המים בעיר הררית (שאיבה, לחצים, ומערכת האספקה) (2) מערכת הביוב דרכה נאספים השפכים לטיפול במתקן הטיהור (מט''ש) ובניטור זיהומים המוזרמים לביוב. (חדשנות ישראלית)

פרק זה בוחן את מערכת המים בעיר כפר סבא לאורך ההיסטוריה. מאספקת המים לעיר בתקופת בית שני, דרך חידוש היישוב היהודי במקום בשנת 1903, חפירת הבאר הראשונה ודרך פעולתה ועד הקמת מפעל המים בשנת 1931, שהוא דוגמה ומופת לניהול תקין של משק מים עירוני. בנוסף, ישנה בחינה של מתקן טיהור השפכים העירוני ושל הביופילטר - מתקן חדשני לטיהור נגר עירוני.

GIS Geographic information Systems

ממ''ג מערכות מידע גיאוגרפי

הפרק עוסק במגופי המים ההידראוליים, פתרון טכנולוגי מתקדם המאפשר הפעלת מגופים (ברזים גדולים) באמצעות כוח המים בעצמם. המגופים משמשים למגוון מטרות (וויסות לחץ, פתיחה וסגירת ברזי השקיה, כיבוי שרפות אוטומטי, מניעת דליפת מים וכדומה)

הפרק מסביר את פעולת המגופים כדוגמה מצויינת בנושאי האנרגיה (מכניקה בסיסית) כמו חוקי התנועה של ניוטון, כוח ותגובה, פעולה במגע וללא מגע, לחץ ותנועה וכדומה.  אמצעותם את פעולת הלחץ והכוח, ואת חוקי התנועה כתוצאה מפעולת הכוח.

הפרק מלווה בהזמנה לסיור מבפעלי המגופים ברמד שבצפון ודורות שבדרום, הזמינים לכיתות המשתתפות בנוער שותה מים ודעת.

פרק שעוסק במי נגר, ובדרכי איסופם בעבר ובהווה. מבורות מים ומאגרים ועד לאיסוף מי נגר ושיקועם באקויפר

בספריה זו ישנם תכנים רבים נוספים בנושאי הטכנולוגיה המופיעים בקטגוריה זו