פרקי מבוא ורקע אודות נוער שותה מים ודעת, תכנית החינוך העוסקת במים כנושא מוביל ורב תחומי, המשמש דוגמה והמחשה לנושאי מדע וטכנולוגיה ובסיס לחקר ועבודה בפרויקטים

קורס השתלמות מורים

ברוכים הבאים לנוער שותה מים ודעת,
תכנית הלימוד המקרבת את הנוער למצוינות המים הישראלית
תוך יצירת תכני לימוד רלוונטיים למדע וטכנולוגיה, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה, כימה מדעי החיים פיסיקה ביולוגיה.

הפרק הראשון שלפניכם מהווה מבוא למורה.
דפדפו באמצעות החץ לשלב הבא
המצגת הרצופה מספקת רקע כללי אודות המיזם

במסמכים הרצופים, הנחיות ומתכונת שהכין משרד החינוך, האגף למדע וטכנולוגיה להנחייה והכוונת כיתות העוסקות בפרויקטי חקר

אתם מוזמנים לעיין בחומר הרצוף, לקראת ביצוע משימות חקר בפרויקט, ובעיקר עבודת הגמר. שימו לב שניתן לבצע גם עבודות חקר מצומצמות כגון ניסוי, ודוגמאות עם הנחיה מצורפת בשלב 'ניסוי חקר', עבודות בהיקף רחב לכל הכיתה יכולות להסתייע במתכונת הרצופה (הנחיות למורים - בפרק השתלמות מורים), הנחיות המותאמות לפרויקט המים מפורטות בשלב המענה למכרז, ומבוססות על דוגמה בנושא התפלה.

ניתן כמובן להגיש מענה בנושאים אחרים ולהתאים את המענה לנושא
בהצלחה, צוות נוער שותה מים ודעת,

פרק זה מכיל הנחיות לביצוע סיורים לימודיים במתקנים, מערכות, מפעלים ותשתיות לטיפול במים: מתקני התפלה, מתקני טיהור שפכים, מתקני אספקה, אתרים היסטוריים וכו'...

בעריכה

ספריה זו מכילה עבודות תלמידים משנים קודמות, מצגות מתורגמות לערבית, סימולטורים ואנימציות ועוד..