מדעי הרוח, ותחומים שאינם מדעים מדויקים. תרבות, מורשת, משפט, מדעי המדינה, יחסים בינ''ל, אומנות, מורשת, היסטוריה,