מכלול נושאי המתמטיקה המטופלים בתכוניות, כולל מודלים ושיטות הדגמה, הוראה והתנסות