התפלת מי ים, כולל התהליכים, צריכת האנרגיה, מחירים, תהליכי הקמה, השלכות סביבה

התפלה כדוגמה לטכנולוגיה מתקדמת בשרות האדם, על הרקע המדעי שלה, תהליך תכנונה, מבנה המערכת והשלכותיה הסביבתיות והאזרחיות. הקור מסלווה בהמלצה לסיור והנחיה לעבודת חקר ומענה למכרז הנוער והשתתפות בתחרות הגמר