שלשת פרקי הלמידה הבאים, עוסקים בעיכול, תזונה ואנרגיה בצומח ובחי כחלק ממכלול לימודי האנרגיה 

הפרקים תואמים את תכנית הלימוד במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים ומאפשרים שימוש בתכנית בשלש שכבות החטיבה

בספריה זו ישנם תכנים נוספים בנושאי מדעי החיים

יש שמכנים את כדור הארץ הכדור הכחול, שכן כך הוא נראה מהחלל, כחול ויפה, מכוסה במעט עננים לבנים.
המים הם שנותנים לכוכבנו את צבעו והם שמקנים לו את אופיו המיוחד.
המים מצויים באטמוספירה, בימים ובאדמה.

שלשת פרקי הלמידה הבאים, עוסקים במים בצומח ובחי, כמבוא לפרק ההשקיה שיערך בבמשך

הפרקים תואמים את תכנית הלימוד במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים ומאפשרים שימוש בתכנית בשלש שכבות החטיבה