זהו הפרק המתקדם בנושא מדעי החומר. הפרק עוסק בחומר בסיסי מתקדם כגון משוואות כימיות, ומתמקד בנושאים מתקדמים כמו הכימיה של המים, תהליכי חנקן בקרקע ואיכויות מים.

בפרק זה מפורט החקר בנושא אמות המים.

תכנים רבים ומגוונים מחכים לכם בספריית התוכן בנושא

פרק זה עוסק במדעי החומר ועיקרו במבנה החומר והוא ממשיך לנושא כימיה
הפרק כולל רקע כללי רחב ויסודי ובהמשך שלבים העוסקים בכימיה של המים


הפרק בנוי בהתאמה לתכנית הלימוד בנושא החומר בחט''ב וממשיך בנושאי היסוד של כימיה בתיכון
בפרק הסברים חדשים ורעננים אודות יסודות הכימיה המתאים לתלמידים צעירים ומבוגרים כאחד.
ולמתעמקים בנושא הכימיה כרקע ללימודי סביבה במסגרת נוער שותה מים ודעת


הפרק והמצגות הושלמו רק לאחרונה ושאלוני ידע ותוצרי למידה יתווספו בהמשך
בשלב שלפניכם סידרת קישורים לאתרי יחוס שונים ומגוונים.

פרק זה עוסק בחומרים ותכונותיהם במבט המוקד במים.

נתחיל את המסע דרך הכרת המושג 'מצב צבירה' והמעברים בין מצבי הצבירה, מוצק, נוזל וגז.
נכיר את מצבי הצבירה של המים דרך מחזור המים בטבע
ונלמד מה גורם לשינוי במצבי הצבירה ומבנה החומר.

משם נמשיך במסע להכיר את ההגדרות הבסיסות של מאפיני הגופים כמו נפח משקל,
ואת מאפיני החומר עצמו כמו המשקל הסגולי, יחידות מידה למינהן והמשמעות שלהן.

בהמשך הפרקים נגיע גם להשפעות של שימוש בחומרים על הסביבה, ובדרך להקטין את השפעתם השלילית.

הפרק נועד ללומדים כימיה בכיתות ז' ולמתעמקים בנושא הכימיה, כרקע ללימודי מים וסביבה במסגרת נוער שותה מים ודעת.

בהמשך נכיר את מבנה החומר ואת יסודות הכימיה