התכנית תעסוק באנרגיה בדגש על דלקים מאובנים.

הפקת נפט ותהליך הזיקוק, ייצור פולימרים, תכונותיהם ושימושים, מערכת הובלת הנפט,  השימוש במים בתהליך הזיקוק, והטיפול בשפכים במפעל, השפעות הדלקים על האדם והסביבה, בטיחות וכיבוי אש במפעל ועוד.

התכנית  תכלול הרצאות וניסויים ובנית מודלים בכיתה ובמעבדה, סיורים במפעל בזן, במערך הטיפול בשפכים, מערך ייצור ובדיקת הפולימרים או במערך כיבוי האש. בסיורים יחקרו התלמידים את מבנה המערכת ויבצעו פרויקטי חקר בסדרת נושאים שיוצעו מראש או יגובשו על ידי המורים והתלמידים בתמיכה ולווי של Hi-Teach.