Hi-Teach (הי-טיץ) מפתחת עם דוראד (חברת החשמל הפרטית) וחברת קצא''א, תכנית לימוד חדשה בנושא אנרגיה, בשיתוף עיריית אשקלון ומשרדי הממשלה (החינוך, תשתיות, כלכלה והגנת הסביבה). פיתוח התכנית החל השנה והיא תופעל כפיילוט בכמה בבתי ספר בתשע''ז במסגרת תכנית נוער שותה מים ודעת.

מטרת המסמך להציע לבתי ספר להצטרף לתכנית העשירה והמיוחדת כשותפים לעיצובה.

התכנית תעסוק באנרגיה החל מהעקרונות המדעיים הבסיסיים (מהי אנרגיה, כיצד נמדדת, מקורות והפקה) ועד לדוגמאות יצור הובלה ושימוש באנרגיה חשמלית המופקת מגז בתחנות כוח מודרניות המונעות בטורבינות גז וקיטור במחזור כפול. תחנות אילו ידועות ביעילותן ובהיותן החלופה היותר ירוקות ליצור חשמל מגז. התכנית  תכלול הרצאות וניסויים ובנית מודלים בכיתה ובמעבדה, סיורים בתחנת הכוח הפרטית דוראד, בקצא''א ובמפעל ההתפלה כדוגמה לצריכת אנרגיה גבוהה. בסיורים יחקרו התלמידים את מבנה המערכת ויבצעו פרויקטי חקר בסדרת נושאים שיוצעו מראש או יגובשו על ידי המורים והתלמידים בתמיכה ולווי של Hi-Teach