זוהי הספריה הראשית של הפרויקט, ובה אגפים על

המים כמשאב ומשק המים, בהיבט הגיאוגראפי 

ועל הטכנולוגיה לשימוש במים והתפתחותה לאורך השנים