פרק השאיבה מבארות עוסק בהתפתחות השאיבה מבארות שהובילה מתמיד את התפתחות הטכנולוגיה בכלל. מהעת העתיקה בורגי ארכימדס, בארות משופעות ובארות אנטיליה, ועד ימינו כשהבארות מתקדמות, מונעות במנועים חשמליים שחלקם טבולים בקדח הצר של בארות מודרניות, וכשלעיתים יש צורך לסנן את מי התהום, מחנקות וחומרים רעילים אחרים שהולכים ושוקעים אל האקויפר ומסכנים אדם וכל חי.

הבאר האנטילית בנחלת ראובן, בנס ציונה, היתה מקור מים וחיים לפרדס ולמושבה שקמה סביבו.  
הבאר המשוחזרת מאפשרת הצצה לחקלאות, לחיים ולטכנולוגיה במאה ה-19 בארץ ישראל.
באתר נלמד על מקור המים, שאיבתם והשימוש בהם ונציץ להיסטוריה ולגיאוגרפיה של הארץ המתפתחת, 
שהשתמשה בבארות אנטיליות עוד מימי בית שני, לפני אלפיים שנה.

קורס הבסיס בבאר האנטילית יעבור על אלמנטים בסיסים כמו איך עובדת הבאר, איך מגדירים ניסוי, איך מבצעים את הניסוי, ואילו כוחות משתתפים בפעולת הבאר

התלמידים בחצר הפרדס מתחילים לחקור ולנתח את פעולת הבאר, את מהירות השאיבה את גודלה של הבריכה. לאחר דקות של התארגנות וחלוקה לקבוצות ומשימות מתחילים למדוד
את גודל הבריכה, את נפח הדליים ושאר הגדלים ו...ניגשים לעבודה, מודדים ושואבים. 

סידרת הפרקים הבאים עוסקת בנושאים מתקדמים שניתן לחקור וללמוד בבאר. הפרקים המתקדמים מתבססים על הכרה טובה של פרק החקר הראשון של האנטילית האנליטית שעוסק במהירות וקצב המילוי 'כמה זמן יידרש למילוי הבריכה' ובעבודה הכרוכה בשאיבה 'כמה עבודה תידרש למילוי הבריכה?'.

הפרקים המתקדמים עוסקים בחיכוך ואבדן האנרגיה בשאיבה, בתנועה מעגלית ובכוחות המלווים אותה הקרויים מומנטים. ונוספים להם פרקים מתקדמים המציגים את ההשלכות והמסקנות מההבנה הכמותית של עבודת הבאר על שאיבה וטיפול במים במערכות מים מעשיות ומתקדמות כמו מערכי שאיבה והובלה ומתקני התפלה.
בכולם אנו שואבים מים בלחץ גבוה בקצב (ספיקה) גבוהה כלומר
בכמות גדולה שמשמעותה השקעת אנרגיה רבה קרי עלות כספית, דלדול משאבי האנרגיה ויצירת פליטת פחמן דו חמצני.
שאותם אנו שואפים לצמצם ככל הניתן.
מכאן הצורך החשוב להבין את הכמויות ולדעת להעריכן ולחשבן.